Dienstverlening bij ouderschapsvraagstukken

Uw partner bij vraagstukken rondom ouderschap en gezin
ParentsSupport is een onafhankelijke, innovatieve organisatie voor ouderschapsvraagstukken en gezin (oorspronkelijk gezin of nieuw samengesteld). 
ParentsSupport is onderdeel van de PsySupport Groep bv.


Maatschappelijke waarde 
Opvoeden en opgroeien maken deel uit van het dagelijks leven van bijna vier miljoen minderjarigen én van een minstens even zo groot aantal opvoeders. 
Gezinnen, en met name de ouders, verdienen veel meer aandacht dan ze nu krijgen. Opgroeien en opvoeden zijn immers wederkerige processen, met zowel een individueel als een maatschappelijk belang. 
Door de gecombineerde aanwezigheid van volwassenen en kinderen, heeft een gezin met een relatief groot aantal sociale domeinen te maken. Ouders en hun kinderen hebben zo op veel punten een maatschappelijke waarde. 
Echter, een dienst voor ouders en hun specifieke vragen ontbrak tot nu toe. 

• Bij ons speelt nu eens niet het kind, maar de ouder de hoofdrol...
Kleurrijk. En de stok (of spil) verbindt alle aspecten 
van het gamma 
p1 

ParentsSupport